دسته بندی

خازن Capacitors

خازن Capacitors

زیر دسته ها

نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:
خازن 1.5N نانو فاراد(152)MKT +
..
173 تومان
بدون مالیات: 173 تومان
خازن 100N نانو فاراد SMD 805(بسته 50 عددی)+
ابعاد طول (mm) 2 عرض (mm) 1.25 توضیحات خ..
4,287 تومان
بدون مالیات: 4,287 تومان
خازن 100N نانو فاراد SMD-1206(بسته 50عددی)+
ابعاد طول (mm) 3.2 عرض (mm) 1.6 توضیحات ..
10,000 تومان
بدون مالیات: 10,000 تومان
خازن 100N نانو فاراد(104)MKT+
..
301 تومان
بدون مالیات: 301 تومان
خازن 100P پیکو فاراد SMD-1206(بسته 50عددی)+
ابعاد طول (mm) 3.2 عرض (mm) 1.6 توضیحات ..
4,287 تومان
بدون مالیات: 4,287 تومان
خازن 10N نانو فاراد SMD-1206(بسته 50عددی)+
ابعاد طول (mm) 3.2 عرض (mm) 1.6 توضیحات ..
4,287 تومان
بدون مالیات: 4,287 تومان
خازن 10N نانو فاراد(103)MKT++
..
173 تومان
بدون مالیات: 173 تومان
خازن 10P پیکو فاراد SMD-1206(بسته 50عددی)+
ابعاد طول (mm) 3.2 عرض (mm) 1.6 توضیحات ..
4,287 تومان
بدون مالیات: 4,287 تومان
خازن 10P پیکو فاراد SMD-1206(بسته 50عددی)+
ابعاد طول (mm) 3.2 عرض (mm) 1.6 توضیحات ..
4,287 تومان
بدون مالیات: 4,287 تومان
خازن 150Nنانو فاراد(154)MKT+
..
396 تومان
بدون مالیات: 396 تومان
خازن 15N نانو فاراد(153)MKT+
..
173 تومان
بدون مالیات: 173 تومان
خازن 180P پیکو فاراد SMD-1206(بسته 50عددی)+
(1206) خازن مولتي لاير سراميکي180 پيکو فاراد  ابعاد طول (mm) 3.2..
4,287 تومان
بدون مالیات: 4,287 تومان
خازن 1N نانو فاراد(102)MKT+
..
173 تومان
بدون مالیات: 173 تومان
خازن 1UF میکرو فاراد(105)MKT+
..
648 تومان
بدون مالیات: 648 تومان
خازن 2.2N نانو فاراد(222)MKT+
..
173 تومان
بدون مالیات: 173 تومان
خازن 2.7N نانو فاراد(272)MKT+
..
173 تومان
بدون مالیات: 173 تومان
خازن 220N نانو فاراد(224)MKT .+
Datasheet-C24 ..
471 تومان
بدون مالیات: 471 تومان
خازن 220P پیکو فاراد SMD-1206(بسته 50عددی)+
..
4,287 تومان
بدون مالیات: 4,287 تومان
خازن 22N نانو فاراد(223)MKT+
..
173 تومان
بدون مالیات: 173 تومان
خازن 22P پیکو فاراد SMD-1206(بسته 50عددی)+
ابعاد طول (mm) 3.2 عرض (mm) 1.6 توضیحات ..
4,287 تومان
بدون مالیات: 4,287 تومان
خازن 2N نانو فاراد(202)MKT+
..
173 تومان
بدون مالیات: 173 تومان
خازن 3.9N نانو فاراد(392)MKT+
..
173 تومان
بدون مالیات: 173 تومان
خازن 330N نانو فاراد(334)MKT+
..
441 تومان
بدون مالیات: 441 تومان
خازن 33N نانو فاراد(333)MKT+
..
173 تومان
بدون مالیات: 173 تومان
خازن 33P پیکو فاراد SMD-1206(بسته 50عددی)+
ابعاد طول (mm) 3.2 عرض (mm) 1.6 توضیحات ..
3,434 تومان
بدون مالیات: 3,434 تومان
خازن 4.7N نانو فاراد SMD-1206(بسته 50عددی)+
ابعاد طول (mm) 3.2 عرض (mm) 1.6 توضیحات ..
4,287 تومان
بدون مالیات: 4,287 تومان
خازن 4.7N نانو فاراد(472)MKT+
..
173 تومان
بدون مالیات: 173 تومان
خازن 470N نانو فاراد(474)MKT+
ولتاژ بین 63 ولت الی 100ولت ..
471 تومان
بدون مالیات: 471 تومان
خازن 470N-630V(250AC) MKT +فاصله پایه 2.7CM
پایه کوتاه اماده رو برد ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
خازن 47N نانو فاراد(473)MKT+
..
173 تومان
بدون مالیات: 173 تومان
خازن 47P پیکو فاراد SMD-1206(بسته 50عددی)+
ابعاد طول (mm) 3.2 عرض (mm) 1.6 توضیحات ..
4,287 تومان
بدون مالیات: 4,287 تومان
خازن 6.8N نانو فاراد(682)MKT+
..
173 تومان
بدون مالیات: 173 تومان
خازن 68Pپیکو فاراد SMD-1206(بسته 50عددی)+
ابعاد طول (mm) 3.2 عرض (mm) 1.6 توضیحات ..
4,287 تومان
بدون مالیات: 4,287 تومان
خازن الکترولیت 0.1 میکروفاراد 50ولت(0.1uF/50V)++
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 0.1u تلران..
71 تومان
بدون مالیات: 71 تومان
خازن الکترولیت 1000میکروفاراد 10ولت(1000uF/10V)+
مارک فوجی  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 100..
247 تومان
بدون مالیات: 247 تومان
خازن الکترولیت 1000میکروفاراد 16ولت(1000uF/16V)+
مارک فوجی  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 100..
321 تومان
بدون مالیات: 321 تومان
خازن الکترولیت 1000میکروفاراد 25ولت(1000uF/25V)+
مارک فوجی  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 100..
471 تومان
بدون مالیات: 471 تومان
خازن الکترولیت 1000میکروفاراد 35ولت(1000uF/35V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 1000u ..
693 تومان
بدون مالیات: 693 تومان
خازن الکترولیت 1000میکروفاراد 6.3ولت(1000uF/6.3V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 1000u ..
218 تومان
بدون مالیات: 218 تومان
خازن الکترولیت 100میکروفاراد 100ولت(100uF/100V)+
..
484 تومان
بدون مالیات: 484 تومان
خازن الکترولیت 100میکروفاراد 16ولت(100uF/16V)+
مارک فوجی توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 100u ..
129 تومان
بدون مالیات: 129 تومان
خازن الکترولیت 100میکروفاراد 25ولت(100uF/25V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 100u ت..
135 تومان
بدون مالیات: 135 تومان
خازن الکترولیت 100میکروفاراد 35ولت(100uF/35V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 100u ت..
152 تومان
بدون مالیات: 152 تومان
خازن الکترولیت 100میکروفاراد 400ولت(100uF/400V) +
..
2,250 تومان
بدون مالیات: 2,250 تومان
خازن الکترولیت 100میکروفاراد 50ولت(100uF/50V)+
توضیحات خازن تلرانس خازن ± 20% ولتاژ(V) 50 نوع خازن ..
247 تومان
بدون مالیات: 247 تومان
خازن الکترولیت 10میکروفاراد 16ولت(10uF/16V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 10u تل..
85 تومان
بدون مالیات: 85 تومان
خازن الکترولیت 10میکروفاراد 25ولت(10uF/25V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 10u تل..
85 تومان
بدون مالیات: 85 تومان
خازن الکترولیت 10میکروفاراد 400ولت(10uF/400V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 10u تلرانس..
471 تومان
بدون مالیات: 471 تومان
خازن الکترولیت 10میکروفاراد 50ولت(10uF/50V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 10u تل..
107 تومان
بدون مالیات: 107 تومان
خازن الکترولیت 1500میکروفاراد 6.3ولت(1500uF/6.3V)+
..
409 تومان
بدون مالیات: 409 تومان
خازن الکترولیت 15میکروفاراد 400ولت(15uF/400V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 15u تلرانس..
618 تومان
بدون مالیات: 618 تومان
خازن الکترولیت 1میکروفاراد 50ولت(1uF/50V)++
  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 1u ..
85 تومان
بدون مالیات: 85 تومان
خازن الکترولیت 2.2میکروفاراد 50ولت(2.2uF/50V)++
مارک فوجی  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 100..
76 تومان
بدون مالیات: 76 تومان
خازن الکترولیت 2200میکروفاراد 16ولت(2200uF/16V)++
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 2200u ..
471 تومان
بدون مالیات: 471 تومان
مبنی بر 1 نظر
خازن الکترولیت 2200میکروفاراد 25ولت(2200uF/25V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 2200u تلرا..
558 تومان
بدون مالیات: 558 تومان
خازن الکترولیت 2200میکروفاراد 35ولت(2200uF/35V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 2200u ..
1,138 تومان
بدون مالیات: 1,138 تومان
خازن الکترولیت 2200میکروفاراد 50ولت(2200uF/50V)++
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 2200u ..
1,508 تومان
بدون مالیات: 1,508 تومان
خازن الکترولیت 2200میکروفاراد 6.3ولت(2200uF/6.3V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 2200 تلران..
247 تومان
بدون مالیات: 247 تومان
خازن الکترولیت 220میکروفاراد 16ولت(220uF/16V) +
  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 220u ..
121 تومان
بدون مالیات: 121 تومان
خازن الکترولیت 220میکروفاراد 25ولت(220uF/25V)+
مارک فوجی  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 220..
162 تومان
بدون مالیات: 162 تومان
خازن الکترولیت 220میکروفاراد 35ولت(220uF/35V)+
  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 220u ..
321 تومان
بدون مالیات: 321 تومان
خازن الکترولیت 220میکروفاراد 50ولت(220uF/50V)+
  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 220u ..
262 تومان
بدون مالیات: 262 تومان
خازن الکترولیت 22میکروفاراد 16ولت(22uF/16V)+
مارک فوجی توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 22u ..
85 تومان
بدون مالیات: 85 تومان
خازن الکترولیت 22میکروفاراد 25ولت(22uF/25V)+
مارک فوجی توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 22u ..
85 تومان
بدون مالیات: 85 تومان
خازن الکترولیت 22میکروفاراد 400ولت(22uF/400V) +
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 22u تلرانس..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مبنی بر 1 نظر
خازن الکترولیت 22میکروفاراد 50ولت(22uF/50V)+
مارک فوجی توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 22u ..
100 تومان
بدون مالیات: 100 تومان
خازن الکترولیت 3.3میکروفاراد 50ولت(3.3uF/50V)+
مارک فوجی  توضیحات خازن ولتاژ(V) 50 نوع خازن الکترولیتی ..
92 تومان
بدون مالیات: 92 تومان
خازن الکترولیت 3300 میکروفاراد 25ولت(3300uF/25V)++
مارک فوجی  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 330..
1,286 تومان
بدون مالیات: 1,286 تومان
خازن الکترولیت 3300 میکروفاراد 35ولت(3300uF/35V) +
مارک فوجی  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 330..
1,359 تومان
بدون مالیات: 1,359 تومان
مبنی بر 1 نظر
خازن الکترولیت 3300 میکروفاراد 50ولت(3300uF/50V) +
مارک فوجی  18*35 توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) ..
2,026 تومان
بدون مالیات: 2,026 تومان
خازن الکترولیت 3300 میکروفاراد 6.3ولت(3300uF/6.3V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 3300u تلرا..
632 تومان
بدون مالیات: 632 تومان
خازن الکترولیت 3300میکروفاراد 16ولت(3300uF/16V)+
  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 3300u ..
693 تومان
بدون مالیات: 693 تومان
خازن الکترولیت 330میکروفاراد 16ولت(330uF/16V)+
مارک فوجی  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 330..
173 تومان
بدون مالیات: 173 تومان
خازن الکترولیت 330میکروفاراد 25ولت(330uF/25V)+
مارک فوجی  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 330..
173 تومان
بدون مالیات: 173 تومان
خازن الکترولیت 330میکروفاراد 35ولت(330uF/35V)+
مارک فوجی  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 330..
247 تومان
بدون مالیات: 247 تومان
خازن الکترولیت 330میکروفاراد 50ولت(330uF/50V)++
مارک فوجی  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 330..
352 تومان
بدون مالیات: 352 تومان
خازن الکترولیت 33میکروفاراد 400ولت(33uF/400V) +
  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 33u ..
916 تومان
بدون مالیات: 916 تومان
خازن الکترولیت 4.7میکروفاراد 50ولت(4.7uF/50V)+
  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 4.7u ..
85 تومان
بدون مالیات: 85 تومان
خازن الکترولیت 4700میکروفاراد 16ولت(4700uF/16V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 4700u ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
خازن الکترولیت 4700میکروفاراد 25ولت(4700uF/25V) +
4700UF25V--16*25سایز  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت..
1,211 تومان
بدون مالیات: 1,211 تومان
خازن الکترولیت 4700میکروفاراد 35ولت(4700uF/35V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 4700u ..
2,100 تومان
بدون مالیات: 2,100 تومان
خازن الکترولیت 4700میکروفاراد 50ولت(4700uF/50V) +
مارک فوجی  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 470..
3,732 تومان
بدون مالیات: 3,732 تومان
خازن الکترولیت 470میکروفاراد 16ولت(470uF/16V)+
مارک فوجی  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 470..
173 تومان
بدون مالیات: 173 تومان
خازن الکترولیت 470میکروفاراد 25ولت(470uF/25V)+
مارک فوجی  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 470..
247 تومان
بدون مالیات: 247 تومان
خازن الکترولیت 470میکروفاراد 35ولت(470uF/35V)++
مارک فوجی  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 470..
396 تومان
بدون مالیات: 396 تومان
خازن الکترولیت 470میکروفاراد 50ولت(470uF/50V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 470u ت..
471 تومان
بدون مالیات: 471 تومان
خازن الکترولیت 47میکروفاراد 16ولت(47uF/16V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 47u تلرانس..
85 تومان
بدون مالیات: 85 تومان
خازن الکترولیت 47میکروفاراد 25ولت(47uF/25V)`+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 47u تلرانس..
100 تومان
بدون مالیات: 100 تومان
خازن الکترولیت 47میکروفاراد 400ولت(47uF/400V)++
16*25 سایز  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 47..
1,953 تومان
بدون مالیات: 1,953 تومان
خازن الکترولیت 47میکروفاراد 50ولت(47uF/50V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 47u تل..
129 تومان
بدون مالیات: 129 تومان
خازن الکترولیت 6800میکروفاراد 25ولت(6800uF/25V)+
سایز 16*35 ..
2,174 تومان
بدون مالیات: 2,174 تومان
خازن الکترولیت1000میکروفاراد 50ولت(1000uF/50V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 1000u ..
916 تومان
بدون مالیات: 916 تومان
خازن تانتال 2.2 میکرو فاراد 16 ولت سایز 2.2UF-16V-SMD-A
  ..
396 تومان
بدون مالیات: 396 تومان
خازن تانتالیوم  (100nF/35V(104+
..
471 تومان
بدون مالیات: 471 تومان
خازن تانتالیوم  (10uF/25V(106+
..
471 تومان
بدون مالیات: 471 تومان
خازن تانتالیوم  2.2UF میکروفاراد 25V ولت (225)+
..
618 تومان
بدون مالیات: 618 تومان
مبنی بر 1 نظر
خازن تانتالیوم  22UF میکرو فاراد 25V ولت (226)+
..
988 تومان
بدون مالیات: 988 تومان
خازن تانتالیوم (100uF/16V(107++
..
2,398 تومان
بدون مالیات: 2,398 تومان
خازن تانتالیوم (1uF/35V(105+
..
441 تومان
بدون مالیات: 441 تومان
خازن تانتالیوم 10UF میکروفاراد 16V ولت (106)+
..
321 تومان
بدون مالیات: 321 تومان
خازن تانتالیوم 10UF میکروفاراد 35V ولت (106)+
..
1,063 تومان
بدون مالیات: 1,063 تومان
خازن تانتالیوم 4.7UF میکروفاراد 25V ولت (475)+
..
471 تومان
بدون مالیات: 471 تومان
خازن عدسي 12PF پيکو فاراد (12)+
توضیحات خازن نوع خازن عدسی ظرفیت(F) 12p ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسي 180PFپيکو فاراد (181)+
..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 0.5PF پیکو فاراد (0.5pF)+
توضیحات خازن نوع خازن عدسی ظرفیت(F) 0.5p ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 1.5PFپیکو فاراد (1.5pF)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 1.5p تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 1.8NF نانو فاراد(182)+
توضیحات خازن نوع خازن عدسی ظرفیت(F) 1.8N ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 100Nنانو فاراد(104)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 100n ولتاژ(V) 50 نوع خازن ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 100PFپیکو فاراد (101)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 100P ولتاژ(V) 50 نوع خازن ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 10NF نانو فاراد(103)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 10N ولتاژ(V) 50 نوع خازن ع..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 10PF پیکو فاراد (10)+
توضیحات خازن نوع خازن عدسی ظرفیت(F) 10p ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 120PF پیکو فاراد (121)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 120P ولتاژ(V) 50 نوع خازن ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 150PFپیکو فاراد (151)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 150p تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 15PF پیکو فاراد (15)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 15p تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V)..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 18PFپیکو فاراد (18)+
  توضیحات خازن ظرفیت(F) 18p تلرانس خازن ± 10% ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 1NFنانو فاراد(102)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 1N تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 1PFپیکو فاراد (1)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 1p تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 2.2NF نانو فاراد(222)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 2.2N تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 2.2PF پیکو فاراد (2.2)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 2.2p تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 220PF پیکو فاراد (221)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 220p تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 22NF نانو فاراد(223)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 22N تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V)..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 22PF پیکو فاراد (22)++
توضیحات خازن ظرفیت(F) 22P تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V)..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
مبنی بر 1 نظر
خازن عدسی 27P پیکو فاراد (27pF)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 27P تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V)..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 3.3N نانو فاراد(332)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 3.3N تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 3.3Pپیکو فاراد (3.3pF)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 3.3P تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 330Pپیکو فاراد (331)+
توضیحات خازن نوع خازن عدسی ظرفیت(F) 330p ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 33P پیکو فاراد (33pF)+
توضیحات خازن نوع خازن عدسی ظرفیت(F) 39p ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 33P پیکو فاراد (33pF)+
توضیحات خازن نوع خازن عدسی ظرفیت(F) 33p ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 4.7N نانو فاراد(472)+
توضیحات خازن نوع خازن عدسی ظرفیت(F) 4.7N ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 4.7Pپیکو فاراد (4.7pF)+
توضیحات خازن نوع خازن عدسی ظرفیت(F) 4.7p ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 470Pپیکو فاراد (471)+
توضیحات خازن نوع خازن عدسی ظرفیت(F) 470p ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 47N نانو فاراد(473)+
توضیحات خازن نوع خازن عدسی ظرفیت(F) 47n ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 47P پیکو فاراد (47pF)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 47P تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V)..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 5.6N نانو فاراد(562)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 5.6N تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 5.6Pپیکو فاراد (5.6pF)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 5.6P تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 560Pپیکو فاراد (561)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 560P تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 56پیکو فاراد (56pF)+
توضیحات خازن نوع خازن عدسی ظرفیت(F) 56p ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 6.8N نانو فاراد(682)+
توضیحات خازن نوع خازن عدسی ظرفیت(F) 6.8N ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 6.8Pپیکو فاراد (6.8pF)+
توضیحات خازن نوع خازن عدسی ظرفیت(F) 6.8p ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 680Pپیکو فاراد (681)+
توضیحات خازن نوع خازن عدسی ظرفیت(F) 680p ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 82P پیکو فاراد (82pF)+
توضیحات خازن نوع خازن عدسی ظرفیت(F) 82p ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن مايلار 2.2NF-X1Y2+(ثبت سفارش خارج)
..
26 تومان
بدون مالیات: 26 تومان
خازن متغیرآبی 10پیکو فاراد
..
618 تومان
بدون مالیات: 618 تومان
خازن متغیرقرمز 30پیکو فاراد
..
618 تومان
بدون مالیات: 618 تومان
خازن مولتی لایر 100NFنانو فاراد(104)فاصله بین پایه2.5mm+
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 100n ..
114 تومان
بدون مالیات: 114 تومان
مبنی بر 1 نظر
خازن مولتی لایر 100NFنانو فاراد(104)فاصله بین پایه5mm +
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 100n ..
114 تومان
بدون مالیات: 114 تومان
خازن مولتی لایر 100PFپیکو فاراد(100pF)+
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 100p ..
100 تومان
بدون مالیات: 100 تومان
خازن مولتی لایر 10NFنانو فاراد(103)+
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 10n ..
100 تومان
بدون مالیات: 100 تومان
خازن مولتی لایر 1NF نانو فاراد(102)+
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 1n ..
100 تومان
بدون مالیات: 100 تومان
خازن مولتی لایر 1UF میکرو فاراد(105)+
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 1u ..
121 تومان
بدون مالیات: 121 تومان
خازن مولتی لایر 2.2NFنانو فاراد(222)+
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 2.2n ..
100 تومان
بدون مالیات: 100 تومان
خازن مولتی لایر 220NFنانو فاراد(224)+
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 220n ..
114 تومان
بدون مالیات: 114 تومان
خازن مولتی لایر 220PF پیکو فاراد(221)+
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 220P ..
100 تومان
بدون مالیات: 100 تومان
خازن مولتی لایر 22PF پیکو فاراد(220-22)+
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 22P ..
100 تومان
بدون مالیات: 100 تومان
خازن مولتی لایر 270PF پیکو فاراد(270-271)+
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 270P ..
100 تومان
بدون مالیات: 100 تومان
خازن مولتی لایر 27PF پیکو فاراد(27pF)+
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 27P ..
100 تومان
بدون مالیات: 100 تومان
خازن مولتی لایر 3.3NF نانو فاراد(332)+
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 3.3N ..
100 تومان
بدون مالیات: 100 تومان
خازن مولتی لایر 330NF نانو فاراد(334)+
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 330N ..
121 تومان
بدون مالیات: 121 تومان
مبنی بر 1 نظر
خازن مولتی لایر 330PF پیکو فاراد(330-331)+
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 330P ..
100 تومان
بدون مالیات: 100 تومان
خازن مولتی لایر 33PF پیکو فاراد(33-330)+
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 33P ..
100 تومان
بدون مالیات: 100 تومان
خازن مولتی لایر 4.7NF نانو فاراد(472)+
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 4.7N ..
100 تومان
بدون مالیات: 100 تومان
خازن مولتی لایر 470NF نانو فاراد(474) +
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 470N ..
121 تومان
بدون مالیات: 121 تومان
خازن مولتی لایر 470PF پیکو فاراد(470-471)+
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 470P ..
100 تومان
بدون مالیات: 100 تومان
خازن مولتی لایر 47NF نانو فاراد(473+
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 47n ..
100 تومان
بدون مالیات: 100 تومان
خازن مولتی لایر 6.8NF نانو فاراد(682)+
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 6.8N ..
100 تومان
بدون مالیات: 100 تومان
خازن مولتی لایر 680NF نانو فاراد(684)+
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 680N ..
129 تومان
بدون مالیات: 129 تومان
خازن مولتی لایرطرح مقاومتی 100Nنانو فاراد(104)+
..
114 تومان
بدون مالیات: 114 تومان
خازن مولتی لایرطرح مقاومتی 10NF نانو فاراد(103)+
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 10n ..
100 تومان
بدون مالیات: 100 تومان
خازن پلي استر 330N نانو فاراد 400V ولت (334/400)+
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 330n ..
546 تومان
بدون مالیات: 546 تومان
خازن پلي استر 470N نانو فاراد 400V ولت (474/400)+
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 470n ..
546 تومان
بدون مالیات: 546 تومان
خازن پلي استر 680N نانو فاراد 400V ولت (684/400)+
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 680n ..
618 تومان
بدون مالیات: 618 تومان
خازن پلی استر 1.5UF میکرو فاراد 400V ولت(POC 155 400V)+
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 1.5UF ..
916 تومان
بدون مالیات: 916 تومان
خازن پلی استر 1.5UF میکرو فاراد 630V ولت(POC 155 630V)+
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 1.5UF ..
988 تومان
بدون مالیات: 988 تومان
خازن پلی استر 100NF نانو فاراد 100V ولت(2A104)+
فاصله بین پینها 7.5میل می باشد ..
173 تومان
بدون مالیات: 173 تومان
خازن پلی استر 100NF نانو فاراد 400V ولت(POC 104 400V)+
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 100NF ..
321 تومان
بدون مالیات: 321 تومان
خازن پلی استر 100NF نانو فاراد 630V ولت(POC 104 630V)+
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 100NF ..
471 تومان
بدون مالیات: 471 تومان
خازن پلی استر 10NF نانو فاراد 100V ولت(POC 103 100V)+
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 10N-10..
107 تومان
بدون مالیات: 107 تومان
خازن پلی استر 1NF نانو فاراد 100V ولت(POC 102 100V)+
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 1N-102..
100 تومان
بدون مالیات: 100 تومان
خازن پلی استر 1UF میکرو فاراد 400V ولت(POC  105  400V)+
ر توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 1..
618 تومان
بدون مالیات: 618 تومان
خازن پلی استر 2.2UF میکرو فاراد 400V ولت(POC 225  400V)++
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 2.2uf ..
916 تومان
بدون مالیات: 916 تومان
خازن پلی استر 220N میکرو فاراد 630V ولت(POC 224 630V)+
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 220N ..
546 تومان
بدون مالیات: 546 تومان
خازن پلی استر 4.7NF نانو فاراد 100V ولت(POC 472 100V)+
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 4.7NF ..
100 تومان
بدون مالیات: 100 تومان
خازن پلی استر 470NF نانو فاراد 630V ولت(POC 470 630V)+
توضیحات خازن محدوده دمای کاری(C) -55°C to +125°C ظرفیت(F) 47..
618 تومان
بدون مالیات: 618 تومان
اطلاعات
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای فروشگاه چهره الکترونیک محفوظ است
Powered By OpenCart | Copyright © 1389-1394 - All right reserved