دسته بندی

خازن عدسی

نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:
خازن عدسي 12PF پيکو فاراد (12)+
توضیحات خازن نوع خازن عدسی ظرفیت(F) 12p ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسي 180PFپيکو فاراد (181)+
..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 0.5PF پیکو فاراد (0.5pF)+
توضیحات خازن نوع خازن عدسی ظرفیت(F) 0.5p ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 1.5PFپیکو فاراد (1.5pF)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 1.5p تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 1.8NF نانو فاراد(182)+
توضیحات خازن نوع خازن عدسی ظرفیت(F) 1.8N ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 100Nنانو فاراد(104)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 100n ولتاژ(V) 50 نوع خازن ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 100PFپیکو فاراد (101)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 100P ولتاژ(V) 50 نوع خازن ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 10NF نانو فاراد(103)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 10N ولتاژ(V) 50 نوع خازن ع..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 10PF پیکو فاراد (10)+
توضیحات خازن نوع خازن عدسی ظرفیت(F) 10p ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 120PF پیکو فاراد (121)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 120P ولتاژ(V) 50 نوع خازن ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 150PFپیکو فاراد (151)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 150p تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 15PF پیکو فاراد (15)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 15p تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V)..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 18PFپیکو فاراد (18)+
  توضیحات خازن ظرفیت(F) 18p تلرانس خازن ± 10% ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 1NFنانو فاراد(102)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 1N تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 1PFپیکو فاراد (1)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 1p تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 2.2NF نانو فاراد(222)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 2.2N تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 2.2PF پیکو فاراد (2.2)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 2.2p تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 220PF پیکو فاراد (221)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 220p تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 22NF نانو فاراد(223)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 22N تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V)..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 22PF پیکو فاراد (22)++
توضیحات خازن ظرفیت(F) 22P تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V)..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
مبنی بر 1 نظر
خازن عدسی 27P پیکو فاراد (27pF)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 27P تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V)..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 3.3N نانو فاراد(332)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 3.3N تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 3.3Pپیکو فاراد (3.3pF)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 3.3P تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 330Pپیکو فاراد (331)+
توضیحات خازن نوع خازن عدسی ظرفیت(F) 330p ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 33N نانو فاراد(333)`
توضیحات خازن ظرفیت(F) 33N تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V)..
50 تومان
بدون مالیات: 50 تومان
خازن عدسی 33P پیکو فاراد (33pF)+
توضیحات خازن نوع خازن عدسی ظرفیت(F) 39p ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 33P پیکو فاراد (33pF)+
توضیحات خازن نوع خازن عدسی ظرفیت(F) 33p ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 4.7N نانو فاراد(472)+
توضیحات خازن نوع خازن عدسی ظرفیت(F) 4.7N ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 4.7Pپیکو فاراد (4.7pF)+
توضیحات خازن نوع خازن عدسی ظرفیت(F) 4.7p ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 470Pپیکو فاراد (471)+
توضیحات خازن نوع خازن عدسی ظرفیت(F) 470p ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 47N نانو فاراد(473)+
توضیحات خازن نوع خازن عدسی ظرفیت(F) 47n ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 47P پیکو فاراد (47pF)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 47P تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V)..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 5.6N نانو فاراد(562)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 5.6N تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 5.6Pپیکو فاراد (5.6pF)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 5.6P تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 560Pپیکو فاراد (561)+
توضیحات خازن ظرفیت(F) 560P تلرانس خازن ± 10% ولتاژ(V..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 56پیکو فاراد (56pF)+
توضیحات خازن نوع خازن عدسی ظرفیت(F) 56p ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 6.8N نانو فاراد(682)+
توضیحات خازن نوع خازن عدسی ظرفیت(F) 6.8N ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 6.8Pپیکو فاراد (6.8pF)+
توضیحات خازن نوع خازن عدسی ظرفیت(F) 6.8p ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 680Pپیکو فاراد (681)+
توضیحات خازن نوع خازن عدسی ظرفیت(F) 680p ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
خازن عدسی 68P پیکو فاراد (68pF)`
توضیحات خازن نوع خازن عدسی ظرفیت(F) 68p ولتاژ(V) ..
50 تومان
بدون مالیات: 50 تومان
خازن عدسی 82P پیکو فاراد (82pF)+
توضیحات خازن نوع خازن عدسی ظرفیت(F) 82p ولتاژ(V) ..
54 تومان
بدون مالیات: 54 تومان
اطلاعات
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای فروشگاه چهره الکترونیک محفوظ است
Powered By OpenCart | Copyright © 1389-1394 - All right reserved