دسته بندی

خازن الکترولیت

نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:
خازن الکترولیت 0.1 میکروفاراد 50ولت(0.1uF/50V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 0.1u تلران..
30 تومان
بدون مالیات: 30 تومان
خازن الکترولیت 1000میکروفاراد 10ولت(1000uF/10V)+
مارک فوجی  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 100..
130 تومان
بدون مالیات: 130 تومان
خازن الکترولیت 1000میکروفاراد 16ولت(1000uF/16V)+
مارک فوجی  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 100..
150 تومان
بدون مالیات: 150 تومان
خازن الکترولیت 1000میکروفاراد 25ولت(1000uF/25V)+
مارک فوجی  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 100..
250 تومان
بدون مالیات: 250 تومان
خازن الکترولیت 1000میکروفاراد 35ولت(1000uF/35V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 1000u ..
410 تومان
بدون مالیات: 410 تومان
خازن الکترولیت 1000میکروفاراد 6.3ولت(1000uF/6.3V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 1000u ..
100 تومان
بدون مالیات: 100 تومان
خازن الکترولیت 100میکروفاراد 100ولت(100uF/100V)+
..
310 تومان
بدون مالیات: 310 تومان
خازن الکترولیت 100میکروفاراد 16ولت(100uF/16V)+
مارک فوجی توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 100u ..
50 تومان
بدون مالیات: 50 تومان
خازن الکترولیت 100میکروفاراد 25ولت(100uF/25V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 100u ت..
70 تومان
بدون مالیات: 70 تومان
خازن الکترولیت 100میکروفاراد 35ولت(100uF/35V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 100u ت..
75 تومان
بدون مالیات: 75 تومان
خازن الکترولیت 100میکروفاراد 400ولت(100uF/400V) +
..
1,500 تومان
بدون مالیات: 1,500 تومان
خازن الکترولیت 100میکروفاراد 50ولت(100uF/50V)+
توضیحات خازن تلرانس خازن ± 20% ولتاژ(V) 50 نوع خازن ..
100 تومان
بدون مالیات: 100 تومان
خازن الکترولیت 10میکروفاراد 16ولت(10uF/16V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 10u تل..
40 تومان
بدون مالیات: 40 تومان
خازن الکترولیت 10میکروفاراد 25ولت(10uF/25V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 10u تل..
40 تومان
بدون مالیات: 40 تومان
خازن الکترولیت 10میکروفاراد 400ولت(10uF/400V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 10u تلرانس..
300 تومان
بدون مالیات: 300 تومان
خازن الکترولیت 10میکروفاراد 50ولت(10uF/50V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 10u تل..
55 تومان
بدون مالیات: 55 تومان
خازن الکترولیت 1500میکروفاراد 6.3ولت(1500uF/6.3V)+
..
259 تومان
بدون مالیات: 259 تومان
خازن الکترولیت 15میکروفاراد 400ولت(15uF/400V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 15u تلرانس..
400 تومان
بدون مالیات: 400 تومان
خازن الکترولیت 1800میکروفاراد 6.3ولت(1800uF/6.3V)
..
310 تومان
بدون مالیات: 310 تومان
خازن الکترولیت 1میکروفاراد 50ولت(1uF/50V)+
  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 1u ..
30 تومان
بدون مالیات: 30 تومان
خازن الکترولیت 2.2میکروفاراد 50ولت(2.2uF/50V)+
مارک فوجی  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 100..
35 تومان
بدون مالیات: 35 تومان
خازن الکترولیت 2200میکروفاراد 16ولت(2200uF/16V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 2200u ..
300 تومان
بدون مالیات: 300 تومان
مبنی بر 1 نظر
خازن الکترولیت 2200میکروفاراد 25ولت(2200uF/25V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 2200u تلرا..
360 تومان
بدون مالیات: 360 تومان
خازن الکترولیت 2200میکروفاراد 35ولت(2200uF/35V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 2200u ..
650 تومان
بدون مالیات: 650 تومان
خازن الکترولیت 2200میکروفاراد 50ولت(2200uF/50V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 2200u ..
800 تومان
بدون مالیات: 800 تومان
خازن الکترولیت 2200میکروفاراد 6.3ولت(2200uF/6.3V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 2200 تلران..
150 تومان
بدون مالیات: 150 تومان
خازن الکترولیت 220میکروفاراد 16ولت(220uF/16V) +
  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 220u ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
خازن الکترولیت 220میکروفاراد 25ولت(220uF/25V)+
مارک فوجی  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 220..
92 تومان
بدون مالیات: 92 تومان
خازن الکترولیت 220میکروفاراد 35ولت(220uF/35V)+
  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 220u ..
150 تومان
بدون مالیات: 150 تومان
خازن الکترولیت 220میکروفاراد 50ولت(220uF/50V)+
  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 220u ..
160 تومان
بدون مالیات: 160 تومان
خازن الکترولیت 22میکروفاراد 16ولت(22uF/16V)+
مارک فوجی توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 22u ..
40 تومان
بدون مالیات: 40 تومان
خازن الکترولیت 22میکروفاراد 25ولت(22uF/25V)+
مارک فوجی توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 22u ..
40 تومان
بدون مالیات: 40 تومان
خازن الکترولیت 22میکروفاراد 400ولت(22uF/400V) +
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 22u تلرانس..
450 تومان
بدون مالیات: 450 تومان
مبنی بر 1 نظر
خازن الکترولیت 22میکروفاراد 50ولت(22uF/50V)+
مارک فوجی توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 22u ..
50 تومان
بدون مالیات: 50 تومان
خازن الکترولیت 3.3میکروفاراد 50ولت(3.3uF/50V)+
مارک فوجی  توضیحات خازن ولتاژ(V) 50 نوع خازن الکترولیتی ..
45 تومان
بدون مالیات: 45 تومان
خازن الکترولیت 3300 میکروفاراد 25ولت(3300uF/25V)+
مارک فوجی  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 330..
480 تومان
بدون مالیات: 480 تومان
خازن الکترولیت 3300 میکروفاراد 35ولت(3300uF/35V) +
مارک فوجی  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 330..
900 تومان
بدون مالیات: 900 تومان
مبنی بر 1 نظر
خازن الکترولیت 3300 میکروفاراد 50ولت(3300uF/50V) +
مارک فوجی  18*35 توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) ..
1,350 تومان
بدون مالیات: 1,350 تومان
خازن الکترولیت 3300 میکروفاراد 6.3ولت(3300uF/6.3V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 3300u تلرا..
409 تومان
بدون مالیات: 409 تومان
خازن الکترولیت 3300میکروفاراد 16ولت(3300uF/16V)+
  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 3300u ..
380 تومان
بدون مالیات: 380 تومان
اطلاعات
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای فروشگاه چهره الکترونیک محفوظ است
Powered By OpenCart | Copyright © 1389-1394 - All right reserved