دسته بندی

خازن الکترولیت

نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:
خازن الکترولیت 330میکروفاراد 16ولت(330uF/16V)+
مارک فوجی  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 330..
100 تومان
بدون مالیات: 100 تومان
خازن الکترولیت 330میکروفاراد 25ولت(330uF/25V)+
مارک فوجی  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 330..
100 تومان
بدون مالیات: 100 تومان
خازن الکترولیت 330میکروفاراد 35ولت(330uF/35V)+
مارک فوجی  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 330..
150 تومان
بدون مالیات: 150 تومان
خازن الکترولیت 330میکروفاراد 50ولت(330uF/50V)+
مارک فوجی  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 330..
220 تومان
بدون مالیات: 220 تومان
خازن الکترولیت 33میکروفاراد 16ولت(33uF/16V)
مارک فوجی توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 33u ..
45 تومان
بدون مالیات: 45 تومان
خازن الکترولیت 33میکروفاراد 25ولت(33uF/25V)
  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 33u ..
45 تومان
بدون مالیات: 45 تومان
خازن الکترولیت 33میکروفاراد 400ولت(33uF/400V) +
  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 33u ..
600 تومان
بدون مالیات: 600 تومان
خازن الکترولیت 33میکروفاراد 50ولت(33uF/50V)
  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 33u ..
60 تومان
بدون مالیات: 60 تومان
خازن الکترولیت 4.7میکروفاراد 50ولت(4.7uF/50V)+
  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 4.7u ..
30 تومان
بدون مالیات: 30 تومان
خازن الکترولیت 4700میکروفاراد 16ولت(4700uF/16V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 4700u ..
400 تومان
بدون مالیات: 400 تومان
خازن الکترولیت 4700میکروفاراد 25ولت(4700uF/25V) +
4700UF25V--16*25سایز  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت..
680 تومان
بدون مالیات: 680 تومان
خازن الکترولیت 4700میکروفاراد 35ولت(4700uF/35V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 4700u ..
1,000 تومان
بدون مالیات: 1,000 تومان
خازن الکترولیت 4700میکروفاراد 50ولت(4700uF/50V) +
مارک فوجی  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 470..
2,500 تومان
بدون مالیات: 2,500 تومان
خازن الکترولیت 470میکروفاراد 16ولت(470uF/16V)+
مارک فوجی  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 470..
100 تومان
بدون مالیات: 100 تومان
خازن الکترولیت 470میکروفاراد 25ولت(470uF/25V)+
مارک فوجی  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 470..
150 تومان
بدون مالیات: 150 تومان
خازن الکترولیت 470میکروفاراد 35ولت(470uF/35V)+
مارک فوجی  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 470..
200 تومان
بدون مالیات: 200 تومان
خازن الکترولیت 470میکروفاراد 50ولت(470uF/50V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 470u ت..
300 تومان
بدون مالیات: 300 تومان
خازن الکترولیت 47میکروفاراد 16ولت(47uF/16V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 47u تلرانس..
40 تومان
بدون مالیات: 40 تومان
خازن الکترولیت 47میکروفاراد 25ولت(47uF/25V)`+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 47u تلرانس..
50 تومان
بدون مالیات: 50 تومان
خازن الکترولیت 47میکروفاراد 400ولت(47uF/400V)+
16*25 سایز  توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 47..
850 تومان
بدون مالیات: 850 تومان
خازن الکترولیت 47میکروفاراد 50ولت(47uF/50V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 47u تل..
70 تومان
بدون مالیات: 70 تومان
خازن الکترولیت 6800میکروفاراد 25ولت(6800uF/25V)+
سایز 16*35 ..
1,450 تومان
بدون مالیات: 1,450 تومان
خازن الکترولیت1000میکروفاراد 50ولت(1000uF/50V)+
توضیحات خازن نوع خازن الکترولیتی ظرفیت(F) 1000u ..
550 تومان
بدون مالیات: 550 تومان
اطلاعات
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای فروشگاه چهره الکترونیک محفوظ است
Powered By OpenCart | Copyright © 1389-1394 - All right reserved