دسته بندی

مقاومت Resistors

مقاومت Resistors

زیر دسته ها

نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:
رنج کامل مقاومت (1/4W-%5)(بسته 20عددی)+
..
20,648 تومان
بدون مالیات: 20,648 تومان
مبنی بر 4 نظر
رنج کامل مقاومت (1/4W-%5)(بسته 50عددی)+
..
51,583 تومان
بدون مالیات: 51,583 تومان
مبنی بر 2 نظر
سیم جامپر +
..
48 تومان
بدون مالیات: 48 تومان
مقاومت 0 اهم SMD 1206(بسته 50 تایی)+
Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ط..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 0.5 اهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 1 اهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 1 اهم (1/8W-5%)(بسته 50عددی)+
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 1.2 اهم (1/8W-5%)(بسته 50عددی)
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 1.2 اهم (1/4W-%1)
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 1.2K کیلو SMD 1206(بسته 50 تایی)+
Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ط..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 1.2K کیلواهم (1/8W-5%)(بسته 50عددی)
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 1.2M مگااهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت رنگ مقاومت قهوه ای-قرمز-سبز-طلایی مقدار مقاومت (اهم) ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 1.2M مگااهم(1/8W-5%)(بسته 50عددی)
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 1.5 اهم (1/4W-%1)
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 1.5K کیلو SMD 1206(بسته 50 تایی) .+
Datasheet Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 1.5K کیلو اهم (1/4W-%1)
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 1.5K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 1.5K نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 1.5K کیلواهم (1/2W-%5)(بسته 50 عددی)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 1.5K نوع مقاومت معمولی ..
1,314 تومان
بدون مالیات: 1,314 تومان
مقاومت 1.5K کیلواهم(1/8W-5%)(بسته 50عددی)+
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 1.5M مگااهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 1.5M مگااهم (1/8W-5%)(بسته 50عددی)+
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 1.5Ω اهم (1/8W-5%)(بسته 50عددی)
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 1.62 اهم (1/4W-%1)
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 1.8 اهم (1/8W-5%)(بسته 50عددی)
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 1.8K کیلو SMD 805(بسته 50 تایی) .+
..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 1.8K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 1.8K نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 1.8K کیلواهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 1.8K نوع مقاومت معمولی ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 1.8K کیلواهم (1/8W-5%)(بسته 50عددی)+
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 1.8M مگااهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 1.8M مگااهم(1/8W-5%)(بسته 50عددی)+
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 1.91 اهم (1/4W-%1)+
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 10 اهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 10 اهم (1/8W-5%)(بسته 50عددی)
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 10 اهم (1/2W-%5)(بسته 50 عددی)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 10 نوع مقاومت معمولی ..
1,314 تومان
بدون مالیات: 1,314 تومان
مقاومت 10 اهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 10پ نوع مقاومت معمولی ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 10 اهم (2W-%5)(بسته 50 عددی)
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 10 نوع مقاومت معمولی ..
3,248 تومان
بدون مالیات: 3,248 تومان
مقاومت 100 اهم  (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 100 نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 100 اهم (1/2W-%5)(بسته 50 عددی)
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 100Ω نوع مقاومت معمولی ..
1,314 تومان
بدون مالیات: 1,314 تومان
مبنی بر 1 نظر
مقاومت 100 اهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 100 نوع مقاومت معمولی ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 100 اهم (1W-%5)(بسته 50 عددی)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 100 نوع مقاومت معمولی ..
2,604 تومان
بدون مالیات: 2,604 تومان
مقاومت 100 اهم (2W-%5)(بسته 50 عددی)
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 100 نوع مقاومت معمولی ..
3,248 تومان
بدون مالیات: 3,248 تومان
مقاومت 100 اهم SMD 1206(بسته 50 تایی)+
Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ط..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 100K کیلو SMD 1206(بسته 50 تایی)+
Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206 Datasheet ابعاد ..
586 تومان
بدون مالیات: 586 تومان
مقاومت 100K کیلو SMD 805(بسته 50 تایی) .+
Datasheet ابعاد طول (mm) 2.1 عرض (mm) 1.25 ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 100K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 100K کیلواهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 100K نوع مقاومت معمولی ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 100K کیلواهم (1W-%5)(بسته 50 عددی)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 100K نوع مقاومت معمولی ..
2,604 تومان
بدون مالیات: 2,604 تومان
مقاومت 100K کیلواهم(1/8W-5%)(بسته 50عددی)+
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 100Ω اهم (1/8W-5%)(بسته 50عددی)
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مبنی بر 1 نظر
مقاومت 10K کیلو SMD 1206(بسته 50 تایی) .+
Datasheet Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ..
1,700 تومان
بدون مالیات: 1,700 تومان
مقاومت 10K کیلو SMD 805(بسته 50 تایی)+
ابعاد طول (mm) 2.1 عرض (mm) 1.25 توضیحات..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 10K کیلو اهم (2W-%5)(بسته 50 عددی) .+
  Datasheet توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 10K نوع مقا..
4,536 تومان
بدون مالیات: 4,536 تومان
مقاومت 10K کیلواهم (1/4W-%5)++
  توضیحات مقاومت رنگ مقاومت قهوه ای-مشکی-نارنجی-طلایی مقدار ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 10K کیلواهم (1/2W-%5)(بسته 50 عددی)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 10K نوع مقاومت معمولی ..
1,314 تومان
بدون مالیات: 1,314 تومان
مقاومت 10K کیلواهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 10K نوع مقاومت معمولی ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 10K کیلواهم (1W-%5)(بسته 50 عددی)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 10K نوع مقاومت معمولی ..
2,604 تومان
بدون مالیات: 2,604 تومان
مقاومت 10K کیلواهم(1/8W-5%)(بسته 50عددی)+
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 10M مگااهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 10M مگااهم(1/8W-5%)(بسته 50عددی)+
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 12 اهم (1/8W-5%)(بسته 50عددی)
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 12.7K کیلواهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 12.7K نوع مقاومت معمولی ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 120 اهم (1/4W-%5 )+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 120 نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 120 اهم (1/8W-5%)(بسته 50عددی)
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 120 اهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 120 نوع مقاومت معمولی ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 120 اهم (2W-%5)(بسته 50 عددی)
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 120 نوع مقاومت معمولی ..
3,248 تومان
بدون مالیات: 3,248 تومان
مقاومت 120 اهم SMD 1206(بسته 50 تایی)+
Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ط..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 120K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت رنگ مقاومت قهوه ای-قرمز-زرد-طلایی مقدار مقاومت (اهم) ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 120K کیلواهم(1/8W-5%)(بسته 50عددی)+
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 12K کیلو SMD 1206(بسته 50 تایی) .+
Datasheet Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 12K کیلواهم(1/8W-5%)(بسته 50عددی)+
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 15 اهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 15 اهم (1/8W-5%)(بسته 50عددی)
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 15 اهم (2W-%5)(بسته 50 عددی)
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 15 نوع مقاومت معمولی ..
3,248 تومان
بدون مالیات: 3,248 تومان
مقاومت 150 اهم (1/4W-%5 )+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 150 اهم (1/8W-5%)(بسته 50عددی)
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 150 اهم SMD 1206(بسته 50 تایی)+
Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ط..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 150K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت نوع مقاومت معمولی توان مقاومت 0.25W ت..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 150K کیلواهم(1/8W-5%)(بسته 50عددی)+
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 15K کیلو SMD 1206(بسته 50 تایی) .+
Datasheet Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 15K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 15K کیلواهم(1/8W-5%)(بسته 50عددی)+
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 17.4K کیلواهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 17.4K نوع مقاومت معمولی ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 17.8 اهم (1/4W-%1)
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 18 اهم (1/8W-5%)(بسته 50عددی)
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 18 اهم (1/4W-%1)
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 180 اهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 180 اهم (1/8W-5%)(بسته 50عددی)
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 180 اهم (1W-%5)(بسته 50 عددی)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 180 نوع مقاومت معمولی ..
2,604 تومان
بدون مالیات: 2,604 تومان
مقاومت 180K کیلواهم (1/4W-%5 )+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 180K کیلواهم(1/8W-5%)(بسته 50عددی)
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 18K کیلواهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 18K نوع مقاومت معمولی ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 18K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 18K کیلواهم(1/8W-5%)(بسته 50عددی)+
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 1K کیلو SMD 1206(بسته 50 تایی)+
Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ط..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 1K کیلو SMD 805(بسته 50 تایی)+
(0805) مقاومت کربني 1 کيلو اهم سايز ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 1K کیلواهم (1/2W-%5)(بسته 50 عددی)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 1K نوع مقاومت معمولی ..
1,314 تومان
بدون مالیات: 1,314 تومان
مقاومت 1K کیلواهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 1K نوع مقاومت معمولی ..
58 تومان
بدون مالیات: 58 تومان
مقاومت 1K کیلواهم (1/4W-%5).++
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 1K کیلواهم (1W-%5)(بسته 50 عددی)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 1K نوع مقاومت معمولی ..
2,604 تومان
بدون مالیات: 2,604 تومان
مقاومت 1K کیلواهم (2W-%5)(بسته 50 عددی)
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 1K نوع مقاومت معمولی ..
3,248 تومان
بدون مالیات: 3,248 تومان
مقاومت 1K کیلواهم(1/8W-5%)(بسته 50عددی)
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 1M مگا SMD 1206(بسته 50 تایی) .+
Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206 Datasheet ابعاد ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 1M مگا اهم SMD 805(بسته 50 تایی) .+
Datasheet ابعاد طول (mm) 2.1 عرض (mm) 1.25 ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 1M مگااهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 1M نوع مقاومت معمولی ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 1M مگااهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 1M نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 1M مگااهم(1/8W-5%)(بسته 50عددی)+
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 1Ω اهم (2W-%5)(بسته 50 عددی)
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 1 نوع مقاومت معمولی ..
3,248 تومان
بدون مالیات: 3,248 تومان
مقاومت 2.2 اهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 2.2 نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 2.2 اهم (1/8W-5%)(بسته 50عددی)+
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 2.2K کیلو SMD 1206(بسته 50 تایی) .+
Datasheet Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 2.2K کیلواهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 2.2K نوع مقاومت معمولی ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 2.2K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (کیلو اهم) 2.2K نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 2.2K کیلواهم(1/8W-5%)(بسته 50عددی)+
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 2.2M مگا اهم SMD 805(بسته 50 تایی) .+
Datasheet ابعاد طول (mm) 2.1 عرض (mm) 1.25 ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 2.2M مگااهم(1/8W-5%)(بسته 50عددی)
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 2.67 اهم (1/4W-%1)
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 2.7 اهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 2.7 اهم (1/4W-%1)+
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 2.7 اهم (1/8W-5%)(بسته 50عددی)
توضیحات مقاومت رنگ مقاومت قرمز-بنفش-طلایی-طلایی مقدار مقاومت (اهم) ..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 2.74 اهم (1/4W-%1)+
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 2.7K کیلو SMD 1206(بسته 50 تایی) .+
Datasheet Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 2.7K کیلو اهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 2.7K نوع مقاومت معمولی ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 2.7K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 2.7K نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 2.7K کیلواهم (1/8W-5%)
..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 2.7M مگااهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 2.7M نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 2.7M مگااهم(1/8W-5%)(بسته 50عددی)
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 22 اهم (1/8W-5%)(بسته 50عددی)
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 22 اهم (2W-%5)(بسته 50 عددی)
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 22 نوع مقاومت معمولی ..
3,248 تومان
بدون مالیات: 3,248 تومان
مقاومت 220 اهم (1/2W-%5)(بسته 50 عددی)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 220Ω نوع مقاومت معمولی ..
1,314 تومان
بدون مالیات: 1,314 تومان
مقاومت 220 اهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 220 اهم (1/8W-5%)(بسته 50عددی)
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 220 اهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 220 نوع مقاومت معمولی ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 220 اهم (2W-%5)(بسته 50 عددی)
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 220 نوع مقاومت معمولی ..
3,248 تومان
بدون مالیات: 3,248 تومان
مقاومت 220 اهم SMD 1206(بسته 50 تایی)+
Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ط..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 220K کیلو SMD 805(بسته 50 تایی)+
(0805) مقاومت کربني 220 کيلو اهم سايز ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 220K کیلو اهم (1/4W-%1)+
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 220K کیلواهم (1/4W-%5 )+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 220K کیلواهم (2W-%5)(بسته 50 عددی)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 220K نوع مقاومت معمولی ..
3,248 تومان
بدون مالیات: 3,248 تومان
مقاومت 220K کیلواهم(1/8W-5%)(بسته 50عددی)+
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 22K کیلو SMD 1206(بسته 50 تایی) .+
Datasheet Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ..
1,700 تومان
بدون مالیات: 1,700 تومان
مقاومت 22K کیلو SMD 805(بسته 50 تایی)+
(0805) مقاومت کربني 22 کيلو اهم سايز ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 22K کیلو اهم (1/4W-%1)
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 22K کیلو اهم (2W-%5)(بسته 50 عددی)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 22K نوع مقاومت معمولی ..
3,248 تومان
بدون مالیات: 3,248 تومان
مقاومت 22K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت نوع مقاومت معمولی توان مقاومت 0.25W ت..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 22K کیلواهم(1/8W-5%)(بسته 50عددی)+
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 234K کیلواهم (1/4W-%1)+
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 236K کیلواهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 236K نوع مقاومت معمولی ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 270 اهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 270 نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 270 اهم (1/8W-5%)(بسته 50عددی)+
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 270 کیلو SMD 1206(بسته 50 تایی) .+
Datasheet Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 270K کیلو اهم (1/4W-%1)+
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 270K کیلواهم (1/4W-%5).+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 270K نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 270K کیلواهم(1/8W-5%)(بسته 50عددی)+
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 27K کیلواهم (1/4W-%1)+
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 27K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت رنگ مقاومت قرمز-بنفش-نارنجی-طلایی مقدار مقاومت (اهم) ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 27K کیلواهم(1/8W-5%)(بسته 50عددی)
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 27Ω اهم (1/8W-5%)(بسته 50عددی)
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 27Ω اهم SMD 1206(بسته 50 تایی)+
Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ط..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 3 اهم (1/4W-%1)
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 3.3 اهم (1/4W-%5 )+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 3.3 نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 3.3 اهم (1/8W-5%)(بسته 50عددی)
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 3.32 اهم (1/4W-%1)
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 3.3K کیلو SMD 1206(بسته 50 تایی)+
Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ط..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 3.3K کیلو SMD 805(بسته 50 تایی)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 100K سایز مقاومت 805 ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 3.3K کیلواهم (1/2W-%5)(بسته 50 عددی)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 3.3K نوع مقاومت معمولی ..
1,314 تومان
بدون مالیات: 1,314 تومان
مقاومت 3.3K کیلواهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 3.3K نوع مقاومت معمولی ..
58 تومان
بدون مالیات: 58 تومان
مقاومت 3.3K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 3.3K نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 3.3K کیلواهم (2W-%5)(بسته 50 عددی)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 3.3K نوع مقاومت معمولی ..
3,248 تومان
بدون مالیات: 3,248 تومان
مقاومت 3.3K کیلواهم(1/8W-5%)(بسته 50عددی)+
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 3.3M مگااهم(1/8W-5%)(بسته 50عددی)
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 3.6 اهم (1/4W-%1)
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 3.9 اهم (1/8W-5%)(بسته 50عددی)
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 3.9K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت رنگ مقاومت نارنجی-سفید-قرمز-طلایی مقدار مقاومت (اهم) ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 3.9K کیلواهم(1/8W-5%)
..
36 تومان
بدون مالیات: 36 تومان
مقاومت 3.9M مگااهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 3.9M مگااهم(1/8W-5%)+
..
36 تومان
بدون مالیات: 36 تومان
مقاومت 33 اهم (1/8W-5%)(بسته 50عددی)
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 33 اهم (1W-%5)(بسته 50 عددی)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 33 نوع مقاومت معمولی ..
2,604 تومان
بدون مالیات: 2,604 تومان
مقاومت 33 اهم (2W-%5)(بسته 50 عددی)
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 33 نوع مقاومت معمولی ..
3,248 تومان
بدون مالیات: 3,248 تومان
مقاومت 33 اهم SMD 1206(بسته 50 تایی)+
Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ط..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 330 اهم (1/4W-%5)++
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 330 اهم (1/8W-5%)(بسته 50عددی)++
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 330 اهم (2W-%5)++
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 330 نوع مقاومت معمولی ..
129 تومان
بدون مالیات: 129 تومان
مقاومت 330 اهم SMD 1206(بسته 50 تایی)+
Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ط..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 330K کیلواهم (1/4W-%5)++
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 330K نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 330K کیلواهم(1/8W-5%)(بسته 50عددی)+
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 33K کیلو SMD 1206(بسته 50 تایی)+
Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ط..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 33K کیلو اهم (1/4W-%1)
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 33K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت رنگ مقاومت نارنجی-نارنجی-نارنجی-طلایی مقدار مقاومت (ا..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 33K کیلواهم(1/8W-5%)(بسته 50عددی)
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 34.8 اهم (1/4W-%1)
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 39 اهم (1/8W-5%)(بسته 50عددی)
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 39.2K کیلواهم (1/4W-%1)+
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 390 اهم (1/4W-5%)+
توضیحات مقاومت رنگ مقاومت نارنجی-سفید-قهوه ای-طلایی مقدار مقاومت (اه..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 390 اهم (1/8W-5%)(بسته 50عددی)+
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 390 اهم (2W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 390 نوع مقاومت کربنی ..
1,000 تومان
بدون مالیات: 1,000 تومان
مبنی بر 2 نظر
مقاومت 390K کیلواهم(1/8W-5%)(بسته 50عددی)+
..
669 تومان
بدون مالیات: 669 تومان
مقاومت 39K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت نوع مقاومت معمولی توان مقاومت 0.25W ت..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 39K کیلواهم(1/8W-5%)+
..
36 تومان
بدون مالیات: 36 تومان
مقاومت 4.7 اهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت تلرانس مقاومت 5% رنگ مقاومت زرد-بنفش-طلایی-طلایی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
اطلاعات
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای فروشگاه چهره الکترونیک محفوظ است
Powered By OpenCart | Copyright © 1389-1394 - All right reserved