دسته بندی

1/4 وات 5%

نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:
رنج کامل مقاومت (1/4W-%5)(بسته 20عددی)+
..
20,648 تومان
بدون مالیات: 20,648 تومان
مبنی بر 4 نظر
رنج کامل مقاومت (1/4W-%5)(بسته 50عددی)+
..
51,583 تومان
بدون مالیات: 51,583 تومان
مبنی بر 2 نظر
سیم جامپر +
..
20 تومان
بدون مالیات: 20 تومان
مقاومت 0.5 اهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 1 اهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 1.2 اهم  (1/4W-%5).
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 1.2 نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 1.2K کیلواهم (1/4W-%5).
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 1.2K نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 1.2M مگااهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت رنگ مقاومت قهوه ای-قرمز-سبز-طلایی مقدار مقاومت (اهم) ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 1.5 اهم (1/4W-%5).
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 1.5 نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 1.5K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 1.5K نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 1.5M مگااهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 1.8 اهم (1/4W-%5).
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 1.8K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 1.8K نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 1.8M مگااهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 10 اهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 100 اهم  (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 100 نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 100K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 10K کیلواهم (1/4W-%5)++
  توضیحات مقاومت رنگ مقاومت قهوه ای-مشکی-نارنجی-طلایی مقدار ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 10M مگااهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 12 اهم  (1/4W-%5).
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 12 نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 120 اهم (1/4W-%5 )+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 120 نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 120K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت رنگ مقاومت قهوه ای-قرمز-زرد-طلایی مقدار مقاومت (اهم) ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 12K کیلواهم (1/4W-%5).
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 15 اهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 150 اهم (1/4W-%5 )+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 150K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت نوع مقاومت معمولی توان مقاومت 0.25W ت..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 15K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 18 اهم (1/4W-%5).
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 180 اهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 180K کیلواهم (1/4W-%5 )+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 18K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 1K کیلواهم (1/4W-%5).++
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
20 تومان
بدون مالیات: 20 تومان
مقاومت 1M مگااهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 1M نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 2.2 اهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 2.2 نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 2.2K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (کیلو اهم) 2.2K نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 2.2M مگااهم (1/4W-5%).
توضیحات مقاومت رنگ مقاومت قرمز-قرمز-سبز-طلایی مقدار مقاومت (اهم) ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 2.7 اهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 2.7K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 2.7K نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 2.7M مگااهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 2.7M نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 22 اهم (1/4W-%5).
توضیحات مقاومت نوع مقاومت معمولی توان مقاومت 0.25W ت..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 220 اهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 220K کیلواهم (1/4W-%5 )+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 22K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت نوع مقاومت معمولی توان مقاومت 0.25W ت..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 27 اهم (1/4W-%5).
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 27 نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 270 اهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 270 نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 270K کیلواهم (1/4W-%5).+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 270K نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 27K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت رنگ مقاومت قرمز-بنفش-نارنجی-طلایی مقدار مقاومت (اهم) ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 3.3 اهم (1/4W-%5 )+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 3.3 نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 3.3K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 3.3K نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 3.3M مگااهم (1/4W-%5).
توضیحات مقاومت نوع مقاومت معمولی توان مقاومت 0.25W ت..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 3.9 اهم (1/4W-%5).
توضیحات مقاومت رنگ مقاومت نارنجی-سفید-طلایی-طلایی مقدار مقاومت (اهم)..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 3.9K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت رنگ مقاومت نارنجی-سفید-قرمز-طلایی مقدار مقاومت (اهم) ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 3.9M مگااهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 33 اهم (1/4W-%5).
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 33 نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 330 اهم (1/4W-%5)++
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 330K کیلواهم (1/4W-%5)++
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 330K نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 33K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت رنگ مقاومت نارنجی-نارنجی-نارنجی-طلایی مقدار مقاومت (ا..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 39 اهم (1/4W-%5 ).
توضیحات مقاومت رنگ مقاومت نارنجی-سفید-مشکی-طلایی مقدار مقاومت (اهم) ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 390 اهم (1/4W-5%)+
توضیحات مقاومت رنگ مقاومت نارنجی-سفید-قهوه ای-طلایی مقدار مقاومت (اه..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 390K کیلواهم(1/4W-%5).
توضیحات مقاومت نوع مقاومت معمولی توان مقاومت 0.25W ت..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 39K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت نوع مقاومت معمولی توان مقاومت 0.25W ت..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 4.7 اهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت تلرانس مقاومت 5% رنگ مقاومت زرد-بنفش-طلایی-طلایی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 4.7K کیلواهم (1/4W-%5)++
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 4.7K نوع مقاومت معمولی ..
20 تومان
بدون مالیات: 20 تومان
مقاومت 4.7M مگااهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 4.7M نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 47 اهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 47 نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 470 اهم (1/4W-%5)++
توضیحات مقاومت رنگ مقاومت زرد-بنفش-قهوه ای-طلایی مقدار مقاومت (اهم) ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 470K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 47K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت نوع مقاومت معمولی توان مقاومت 0.25W ت..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 5.6 اهم (1/4W-%5).
توضیحات مقاومت نوع مقاومت معمولی توان مقاومت 0.25W ت..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 5.6K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 5.6M مگااهم (1/4W-%5).
توضیحات مقاومت رنگ مقاومت سبز-آبی-سبز-طلایی مقدار مقاومت (اهم) 5..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 510 اهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت رنگ مقاومت سبز-قهوه ای-قهوه ای-طلایی مقدار مقاومت (اه..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 56 اهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 560 اهم (1/4W-%5).+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 560K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 560K نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 56K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت نوع مقاومت معمولی توان مقاومت 0.25W ت..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 6.8 اهم (1/4W-%5).
توضیحات مقاومت رنگ مقاومت آبی-خاکستری-طلایی-طلایی مقدار مقاومت (اهم)..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 6.8K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 6.8 نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 6.8M مگااهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 6.8M نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 68 اهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت تلرانس مقاومت 5% رنگ مقاومت آبی-خاکستری-مشکی-طلای..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 680 اهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 680K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت نوع مقاومت معمولی توان مقاومت 0.25W ت..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 68K کیلواهم (1/4W-%5).
توضیحات مقاومت تلرانس مقاومت 5% رنگ مقاومت آبی-خاکستری-نارنجی-طل..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 8.2 اهم (1/4W-%5).+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 8.2K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 8.2M مگااهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت رنگ مقاومت خاکستری-قرمز-سبز-طلایی مقدار مقاومت (اهم) ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 82 اهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 82 نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 820 اهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 820 نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 820K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 820K نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت 82K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 82K نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
مقاومت صفراهم 0 (1/4W-%5)
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 0 OHM نوع مقاومت معمولی ..
38 تومان
بدون مالیات: 38 تومان
اطلاعات
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای فروشگاه چهره الکترونیک محفوظ است
Powered By OpenCart | Copyright © 1389-1394 - All right reserved