دسته بندی

1/4 وات 5%

نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:
رنج کامل مقاومت (1/4W-%5)(بسته 20عددی)+
..
16,000 تومان
بدون مالیات: 16,000 تومان
مبنی بر 4 نظر
رنج کامل مقاومت (1/4W-%5)(بسته 50عددی)+
..
40,000 تومان
بدون مالیات: 40,000 تومان
مبنی بر 2 نظر
سیم جامپر +
..
15 تومان
بدون مالیات: 15 تومان
مقاومت 0.5 اهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 1 اهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 1.2 اهم  (1/4W-%5).
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 1.2 نوع مقاومت معمولی ..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 1.2K کیلواهم (1/4W-%5).
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 1.2K نوع مقاومت معمولی ..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 1.2M مگااهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت رنگ مقاومت قهوه ای-قرمز-سبز-طلایی مقدار مقاومت (اهم) ..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 1.5 اهم (1/4W-%5).
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 1.5 نوع مقاومت معمولی ..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 1.5K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 1.5K نوع مقاومت معمولی ..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 1.5M مگااهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 1.8 اهم (1/4W-%5).
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 1.8K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 1.8K نوع مقاومت معمولی ..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 1.8M مگااهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 10 اهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 100 اهم  (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 100 نوع مقاومت معمولی ..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 100K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 10K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت رنگ مقاومت قهوه ای-مشکی-نارنجی-طلایی مقدار مقاومت (اه..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 10M مگااهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 12 اهم  (1/4W-%5).
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 12 نوع مقاومت معمولی ..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 120 اهم (1/4W-%5 )+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 120 نوع مقاومت معمولی ..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 120K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت رنگ مقاومت قهوه ای-قرمز-زرد-طلایی مقدار مقاومت (اهم) ..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 12K کیلواهم (1/4W-%5).
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 15 اهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 150 اهم (1/4W-%5 )+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 150K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت نوع مقاومت معمولی توان مقاومت 0.25W ت..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 15K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 18 اهم (1/4W-%5).
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 180 اهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 180K کیلواهم (1/4W-%5 )+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 18K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 1K کیلواهم (1/4W-%5).+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 1M مگااهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 1M نوع مقاومت معمولی ..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 2.2 اهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 2.2 نوع مقاومت معمولی ..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 2.2K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (کیلو اهم) 2.2K نوع مقاومت معمولی ..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 2.2M مگااهم (1/4W-5%).
توضیحات مقاومت رنگ مقاومت قرمز-قرمز-سبز-طلایی مقدار مقاومت (اهم) ..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 2.7 اهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت توان مقاومت 0.25W تلرانس مقاومت 5% رن..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 2.7K کیلواهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 2.7K نوع مقاومت معمولی ..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 2.7M مگااهم (1/4W-%5)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 2.7M نوع مقاومت معمولی ..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
مقاومت 22 اهم (1/4W-%5).
توضیحات مقاومت نوع مقاومت معمولی توان مقاومت 0.25W ت..
10 تومان
بدون مالیات: 10 تومان
اطلاعات
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای فروشگاه چهره الکترونیک محفوظ است
Powered By OpenCart | Copyright © 1389-1394 - All right reserved