دسته بندی

مقاومت SMD

زیر دسته ها

نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:
مقاومت 0 اهم SMD 1206(بسته 50 تایی)+
Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ط..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 1.2K کیلو SMD 1206(بسته 50 تایی)+
Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ط..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 1.5K کیلو SMD 1206(بسته 50 تایی) .+
Datasheet Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 1.8K کیلو SMD 805(بسته 50 تایی) .+
..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 100 اهم SMD 1206(بسته 50 تایی)+
Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ط..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 100K کیلو SMD 805(بسته 50 تایی) .+
Datasheet ابعاد طول (mm) 2.1 عرض (mm) 1.25 ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 10K کیلو SMD 1206(بسته 50 تایی) .+
Datasheet Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ..
1,700 تومان
بدون مالیات: 1,700 تومان
مقاومت 10K کیلو SMD 805(بسته 50 تایی)+
ابعاد طول (mm) 2.1 عرض (mm) 1.25 توضیحات..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 120 اهم SMD 1206(بسته 50 تایی)+
Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ط..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 12K کیلو SMD 1206(بسته 50 تایی) .+
Datasheet Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 150 اهم SMD 1206(بسته 50 تایی)+
Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ط..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 15K کیلو SMD 1206(بسته 50 تایی) .+
Datasheet Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 1K کیلو SMD 1206(بسته 50 تایی)+
Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ط..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 1K کیلو SMD 805(بسته 50 تایی)+
(0805) مقاومت کربني 1 کيلو اهم سايز ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 1M مگا SMD 1206(بسته 50 تایی) .+
Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206 Datasheet ابعاد ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 1M مگا اهم  SMD 805(بسته 50 تایی) .+
Datasheet ابعاد طول (mm) 2.1 عرض (mm) 1.25 ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 2.2K کیلو SMD 1206(بسته 50 تایی) .+
Datasheet Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 2.2M مگا اهم SMD 805(بسته 50 تایی) .+
Datasheet ابعاد طول (mm) 2.1 عرض (mm) 1.25 ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 220 اهم SMD 1206(بسته 50 تایی)+
Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ط..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 220K کیلو SMD 805(بسته 50 تایی)+
(0805) مقاومت کربني 220 کيلو اهم سايز ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 22K کیلو SMD 1206(بسته 50 تایی) .+
Datasheet Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ..
1,700 تومان
بدون مالیات: 1,700 تومان
مقاومت 22K کیلو SMD 805(بسته 50 تایی)+
(0805) مقاومت کربني 22 کيلو اهم سايز ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 270 کیلو SMD 1206(بسته 50 تایی) .+
Datasheet Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 27Ω اهم SMD 1206(بسته 50 تایی)+
Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ط..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 3.3K کیلو SMD 805(بسته 50 تایی)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 100K سایز مقاومت 805 ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 33 اهم SMD 1206(بسته 50 تایی)+
Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ط..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 330 اهم SMD 1206(بسته 50 تایی)+
Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ط..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 33K کیلو SMD 1206(بسته 50 تایی)+
Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ط..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 4.7K کیلو SMD 1206(بسته 50 تایی)+
Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ط..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 4.7M مگا SMD 1206(بسته 50 تایی) .+
Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206 Datasheet ابعاد ..
90,908 تومان
بدون مالیات: 90,908 تومان
مقاومت 47 اهم SMD 1206(بسته 50 تایی)+
Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ط..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 470K کیلو SMD 1206(بسته 50 تایی)+
Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ط..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 47K کیلو SMD 1206(بسته 50 تایی)+
Datasheet Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 5.6K کیلو SMD 1206(بسته 50 تایی)+
Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206 Datasheet ابعاد ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 56 اهم SMD 1206(بسته 50 تایی) .+
Datasheet Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 560 اهم SMD 1206(بسته 50 تایی) .+
Datasheet Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 56K کیلو SMD 1206(بسته 50 تایی) .+
Datasheet Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 6.8K کیلو SMD 1206(بسته 50 تایی) .+
Datasheet Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 6.8K کیلو SMD 805 (بسته 50 تایی) .+
Datasheet ابعاد طول (mm) 2.1 عرض (mm) 1.25 ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 68 اهم SMD 1206(بسته 50 تایی)+
Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ط..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 680 اهم SMD 1206(بسته 50 تایی)+
Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ط..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 68K کیلو SMD 1206(بسته 50 تایی)+
ابعاد طول (mm) 3.2 عرض (mm) 1.6 توضیحات ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
مقاومت 8.2K کیلو SMD 1206(بسته 50 تایی) .+
Datasheet Fixed Carbon Film Resistors, Surface-Mount ; Case Size:1206  ابعاد ..
766 تومان
بدون مالیات: 766 تومان
اطلاعات
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای فروشگاه چهره الکترونیک محفوظ است
Powered By OpenCart | Copyright © 1389-1394 - All right reserved