دسته بندی

2W وات 5%

نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:
مقاومت 10 اهم (2W-%5)(بسته 50 عددی)
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 10 نوع مقاومت معمولی ..
3,248 تومان
بدون مالیات: 3,248 تومان
مقاومت 100 اهم (2W-%5)(بسته 50 عددی)
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 100 نوع مقاومت معمولی ..
3,248 تومان
بدون مالیات: 3,248 تومان
مقاومت 10K کیلو اهم (2W-%5)(بسته 50 عددی) .+
  Datasheet توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 10K نوع مقا..
4,536 تومان
بدون مالیات: 4,536 تومان
مقاومت 120 اهم (2W-%5)(بسته 50 عددی)
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 120 نوع مقاومت معمولی ..
3,248 تومان
بدون مالیات: 3,248 تومان
مقاومت 15 اهم (2W-%5)(بسته 50 عددی)
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 15 نوع مقاومت معمولی ..
3,248 تومان
بدون مالیات: 3,248 تومان
مقاومت 1K کیلواهم (2W-%5)(بسته 50 عددی)
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 1K نوع مقاومت معمولی ..
3,248 تومان
بدون مالیات: 3,248 تومان
مقاومت 1Ω اهم (2W-%5)(بسته 50 عددی)
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 1 نوع مقاومت معمولی ..
3,248 تومان
بدون مالیات: 3,248 تومان
مقاومت 22 اهم (2W-%5)(بسته 50 عددی)
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 22 نوع مقاومت معمولی ..
3,248 تومان
بدون مالیات: 3,248 تومان
مقاومت 220 اهم (2W-%5)(بسته 50 عددی)
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 220 نوع مقاومت معمولی ..
3,248 تومان
بدون مالیات: 3,248 تومان
مقاومت 220K کیلواهم (2W-%5)(بسته 50 عددی)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 220K نوع مقاومت معمولی ..
3,248 تومان
بدون مالیات: 3,248 تومان
مقاومت 22K کیلو اهم (2W-%5)(بسته 50 عددی)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 22K نوع مقاومت معمولی ..
3,248 تومان
بدون مالیات: 3,248 تومان
مقاومت 3.3K کیلواهم (2W-%5)(بسته 50 عددی)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 3.3K نوع مقاومت معمولی ..
3,248 تومان
بدون مالیات: 3,248 تومان
مقاومت 33 اهم (2W-%5)(بسته 50 عددی)
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 33 نوع مقاومت معمولی ..
3,248 تومان
بدون مالیات: 3,248 تومان
مقاومت 330 اهم (2W-%5)++
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 330 نوع مقاومت معمولی ..
129 تومان
بدون مالیات: 129 تومان
مقاومت 47 اهم (2W-%5)(بسته 50 عددی)
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 47 نوع مقاومت معمولی ..
3,248 تومان
بدون مالیات: 3,248 تومان
مقاومت 470 اهم (2W-%5)(بسته 50 عددی)
وضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 470 نوع مقاومت معمولی ..
4,536 تومان
بدون مالیات: 4,536 تومان
مقاومت 5.6K کیلواهم (2W-%5)(بسته 50 عددی)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 5.6K نوع مقاومت معمولی ..
3,248 تومان
بدون مالیات: 3,248 تومان
مقاومت 560 اهم (2W-%5)(بسته 50 عددی)+
  توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 560 نوع مقاومت معمول..
3,248 تومان
بدون مالیات: 3,248 تومان
مقاومت 68 اهم (2W-%5)(بسته 50 عددی)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 68 نوع مقاومت معمولی ..
4,000 تومان
بدون مالیات: 4,000 تومان
مقاومت 680 اهم (2W-%5)(بسته 50 عددی)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 680 نوع مقاومت معمولی ..
3,248 تومان
بدون مالیات: 3,248 تومان
مقاومت 0.22 اهم (2W-%5)(بسته 50 عددی)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 0.22 نوع مقاومت معمولی ..
3,248 تومان
بدون مالیات: 3,248 تومان
مقاومت 100K کیلو اهم (2W-%5)(بسته 50 عددی) .+
Datasheet توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 100K نوع مقاومت م..
3,248 تومان
بدون مالیات: 3,248 تومان
اطلاعات
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای فروشگاه چهره الکترونیک محفوظ است
Powered By OpenCart | Copyright © 1389-1394 - All right reserved