دسته بندی

TTL- DIP

نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:
(74HC597(16P+
 8-BIT SHIFT REG W/INP STORAG ..
3,949 تومان
بدون مالیات: 3,949 تومان
(74LS175(16P+
 QUAD D-TYPE F.F WITH RESET ..
473 تومان
بدون مالیات: 473 تومان
(74LS194A(16P+
 4-BIT UNIVERSAL SHIFT REGISTER ..
978 تومان
بدون مالیات: 978 تومان
(74LS48(16P+
 BCD TO 7-SEG.DECOD./DRIV.   درايومربوط به سگمنتهاي كاتد -7448 ..
10,673 تومان
بدون مالیات: 10,673 تومان
(SN74170(16P+
4*4 REGISTER OPEN-COLLECTOR-16-BIT-Vcc= 4.75V - 5.5V ..
699 تومان
بدون مالیات: 699 تومان
(SN74174(16P
A D-TYPE REGISTER ..
753 تومان
بدون مالیات: 753 تومان
(SN74LS90N(14P
  DECADE, DIVIDE-BY-TWELVE AND BINARY COUNTERS ..
3,612 تومان
بدون مالیات: 3,612 تومان
7400(74HC00(14P+
QUAD 2 INPUT NAND GATE SMD ولتاژ (V) 2V to 6V فرمت پایه ها PDIP300 ..
699 تومان
بدون مالیات: 699 تومان
7401(74HC01(14P+
QUAD 2-INPUT NAND GATE طول (mm) 19.43 عرض (mm) 7.62 ارتفا..
586 تومان
بدون مالیات: 586 تومان
7402(74HC02(14P+
QUAD 2 INPUT NOR GATE توضیحات آی سی TTL جریان خروجی (A) 0.0052 ..
753 تومان
بدون مالیات: 753 تومان
7404(74HC04(14P+
HEX INVERTER/BUFFER (CMOS)NOT طول (mm) 19.43 عرض (mm) 7.62 ..
922 تومان
بدون مالیات: 922 تومان
7404(74LS04(14P+
HEX INVERTER/BUFFER NOT توضیحات الکترونیک فرمت پایه ها PDIP300 ..
1,708 تومان
بدون مالیات: 1,708 تومان
7404(TC74HCU04AP(14P+
 HEX INVERTER/BUFFER (CMOS)NOT ..
753 تومان
بدون مالیات: 753 تومان
7406-(SN74LS06N(14P+
HEX INVERTER BUFF/DRIVER OPEN COLLECTOR ..
1,482 تومان
بدون مالیات: 1,482 تومان
7407-(74LS07(14P+
HEX BUFFER/DRIVER WITH OPEN COLLECTOR ابعاد طول (mm) 19.43 عر..
1,820 تومان
بدون مالیات: 1,820 تومان
7408(74HC08(14P +
QUAD 2 INPUT AND GATE-7408 طول (mm) 19.43 عرض (mm) 7.62 ا..
866 تومان
بدون مالیات: 866 تومان
7408-(74LS08(14P +
-LOW POWER SCHOTTKYQUAD 2 INPUT AND GATE   ..
1,090 تومان
بدون مالیات: 1,090 تومان
7410(74HC10(14P+
TRIPLE 3 INPUT NAND GATE ..
922 تومان
بدون مالیات: 922 تومان
7411-(74LS11(14P+
Triple 3-Input And Gate,Vcc= 4.75V - 5.5V ابعاد طول (mm) 19.43 ..
810 تومان
بدون مالیات: 810 تومان
74123-(74HC123(16p+
 DUAL RETRIGABL MONOSTABL MULTIVIBRATOR ..
753 تومان
بدون مالیات: 753 تومان
74125(74HC125(14P+
QUAD BUS BUFFER GATE 3-STAT OUTPUT ..
810 تومان
بدون مالیات: 810 تومان
74126-(74HC126(14P+
QUAD 3-STATE BUFFER-Quad 3-State Buffer, 2.6V - 6V ..
699 تومان
بدون مالیات: 699 تومان
7413-(74LS13(14P+
 SCHMITT TRIGGERS DUAL GATE/HEX INVERTER ..
5,854 تومان
بدون مالیات: 5,854 تومان
74132-(74HC132(14P+
QUAD 2-IN NAND SCHMITT TRIGGER ابعاد عرض (mm) 7.62 ارتفاع (mm..
810 تومان
بدون مالیات: 810 تومان
74138(74HC138(16P+
3 TO 8 LINE DECODER MULTIPLEX MUX-74138 توضیحات آی سی TTL تعداد خروجی..
866 تومان
بدون مالیات: 866 تومان
74139-(74HC139(16P+
DUAL 1 OF 4 DECODER/DEMUX--QUAD 2 TO 4 LINE DECODER MULTIPLEX MUX74HC139 Pinout, Pinouts  ..
586 تومان
بدون مالیات: 586 تومان
7414-(SN74HC14 (14P+
HEX SCHMITT TRIGGER INVERTER/2V TO 6V طول (mm) 19.43 عرض (mm) 7.62 ..
1,200 تومان
بدون مالیات: 1,200 تومان
74151(74HC151N(16P+
1-OF-8 DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS MUX-74151 ..
1,090 تومان
بدون مالیات: 1,090 تومان
74151-(74LS151(16P+
1-OF-8 DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS MUX ..
922 تومان
بدون مالیات: 922 تومان
74153(74HC153(16P+
DUAL 4 LINE TO 1-LINE DATA SELCTOR/MUX ابعاد طول (mm) 19 عرض ..
586 تومان
بدون مالیات: 586 تومان
74154-(پهن74HC154E(24P+
4-LINE TO 16-LINE DECOD/DEMUX TIPLXRS توضیحات آی سی ولتاژ ورودی (V) ..
5,293 تومان
بدون مالیات: 5,293 تومان
74161(74HC161(16P+
SYNCHRONOUS 4-BIT BINARY COUNTER ..
530 تومان
بدون مالیات: 530 تومان
74164(74HC164(14P+
 8-BIT SERIAL-IN/PARALLEL-OUT SHIFT REG. توضیحات الکترونیک فرمت پایه..
753 تومان
بدون مالیات: 753 تومان
74165-(SN74HC165(16P+
PARALLEL-LOAD 8-BIT SHIFT REGISTER-8-BIT PARL/SER. SHIFT REGISTER ابعاد ..
1,034 تومان
بدون مالیات: 1,034 تومان
74181-(74S181(24P+
4-BIT ARITHMETIC LOGIC UNIT      پهن-74181 ..
6,751 تومان
بدون مالیات: 6,751 تومان
74191-(SN74HC191N(16P
PRESET.SYN 4-BIT BINARY UP/DOWN COUNTR. ..
699 تومان
بدون مالیات: 699 تومان
74192-(74LS192(16P+
SYNCHRONOUS UP DOWN DUAL CLCK COUNTR BCD-74192 ..
2,827 تومان
بدون مالیات: 2,827 تومان
74193-(74LS193(16P+
Presttable Synchronous 4-Bit Binary Up/Down Counter,Vcc= 4.75V - 5.5V ..
3,388 تومان
بدون مالیات: 3,388 تومان
7420(74HC20(14P+
DUAL 4 INPUT NAND GATE توضیحات الکترونیک تعداد پایه 14 فرمت پ..
473 تومان
بدون مالیات: 473 تومان
7421-(74LS21(16P+
DUAL 4 INPUT AND GATE-7421 ابعاد عرض (mm) 7.62 ارتفاع (mm) 5...
1,146 تومان
بدون مالیات: 1,146 تومان
74238(74HC238(16P+
 3-8 DECODER/DEMUX ..
1,259 تومان
بدون مالیات: 1,259 تومان
74244(74HC244 (20P/nxp+
OCTAL BUFFERS/LINE DRIVERS/LINE RECEIVER     مارك NXP-74244 ابعاد ..
922 تومان
بدون مالیات: 922 تومان
74244(74HC244 (20P/tex+
OCTAL BUFFERS/LINE DRIVERS/LINE RECEIVER-74244 ابعاد طول (mm) 26.92 ..
789 تومان
بدون مالیات: 789 تومان
74245(74HC245-NXP(20P+
OCTAL BUS TRANCEIVERS          مارك NXP فيليپس طول (mm) ..
1,708 تومان
بدون مالیات: 1,708 تومان
74245-(SN74HC245N-TEX(20P+
OCTAL BUS TRANCEIVERS              ابعاد ..
1,090 تومان
بدون مالیات: 1,090 تومان
74273(74HC273(20P
OCTAL D-TYPE FLIP-FLOPS-74273 ..
642 تومان
بدون مالیات: 642 تومان
74293-(74LS293(14P+
  Decade Counter:4-Bit Binary Counter Low Power Schottky,Vcc= 4.75V - 5.5V ..
4,508 تومان
بدون مالیات: 4,508 تومان
7432(74HC32(14P+
QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATES ولتاژ (V) 2V to 6V فرمت پایه ها D..
753 تومان
بدون مالیات: 753 تومان
74373(74HC373N(20P+
 Octal D-Type Transparent Latch;3-State,Vcc= 2.6V - 6V-74373 ابعاد ط..
1,371 تومان
بدون مالیات: 1,371 تومان
74374-(SN74HC374N(20P+
 OCTAL EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOPS WITH 3-STATE OUTPUTS چ هشت تايي فليپ فلاپ نوع D- ..
753 تومان
بدون مالیات: 753 تومان
7438-(74LS38(14P+
 QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NAND BUFFERS WITH OPEN-COLLECTOR OUTPUTS ..
530 تومان
بدون مالیات: 530 تومان
74390-(74HC390(16P+
 Dual decade ripple counter ..
1,371 تومان
بدون مالیات: 1,371 تومان
74393(74HC393(14P+
DUAL 4-BIT BINARY COUNTERS توضیحات الکترونیک تعداد پایه 14 ول..
541 تومان
بدون مالیات: 541 تومان
7447-(74LS47(16P+
  BCD TO 7-SEG DECODER DRIVER C.A. درايو مربوط به سگمنهاي آند ولتاژ (V) ..
2,827 تومان
بدون مالیات: 2,827 تومان
74541(SN74HC541N(20P+
 OCTAL BUFFER LINE DRIVER 3-STATE ..
1,482 تومان
بدون مالیات: 1,482 تومان
74541-(74HC541D/SMD(SOW20+
OCTAL BUFFER LINE DRIVER 3-STATE SMD ..
720 تومان
بدون مالیات: 720 تومان
74573(74HC573(20P+
OCTAL D-TYPE TRANSPARENT LATCHES  توضیحات الکترونیک فرمت پایه ها ..
1,482 تومان
بدون مالیات: 1,482 تومان
74574(74HC574(20P+
Octal D-Type Flip-Flops;3-State,Vcc= 2.6V - 6V ..
866 تومان
بدون مالیات: 866 تومان
74595(SN74HC595N---TEX(16P+
8-BIT SHIFT REGISTERS WITH OUTPUT REGIS     مارك TEX ..
1,012 تومان
بدون مالیات: 1,012 تومان
7474(74HC74(14P+
DUAL D TYPE POSITIV EDGE TRIGER FLIP FLOP ..
978 تومان
بدون مالیات: 978 تومان
7476-(74LS76(16P+
 DUAL J-K F.F SET AND CLEAR ..
8,433 تومان
بدون مالیات: 8,433 تومان
7483-(74LS83(16P+
4 BIT BINERY FULL ADDER WITH FAST CARRY-7483 ..
7,311 تومان
بدون مالیات: 7,311 تومان
7485(74HC85(16P+
4-BIT MAGNTUDE COMPARATOR ..
1,708 تومان
بدون مالیات: 1,708 تومان
7486(74HC86(14P+
QUAD 2-INPUT EXCLUSIVE OR GATE توضیحات الکترونیک فرمت پایه ها DIP..
866 تومان
بدون مالیات: 866 تومان
اطلاعات
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای فروشگاه چهره الکترونیک محفوظ است
Powered By OpenCart | Copyright © 1389-1394 - All right reserved