دسته بندی

دیود زینر DIP-1W

نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:
دیود زینر  1n4740)10v-1w)+
ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 توضی..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر  1n4741) 11v-1w)+
ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 توضی..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر  1n4742) 12v-1w)+
ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 توضی..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1n4728(3.3v)-1w+
ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 توضی..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1N4729)3.6v-1w) +
ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 توضی..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1n4730)3.9v-1w) +
ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 توضیحات ..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1N4732)4.7V-1W)+
ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 توضی..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1n4734 )5.6v-1w)+
ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 توضی..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1n4735) 6.2v-1w)+
  ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 ..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1n4736) 6.8v-1w)+
  ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 ..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1n4737) 7.5v-1w)+
  ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 ..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1n4738) 8.2v-1w)+
ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 توضیحات ..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1n4739) 9.1v-1w)+
  ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 ..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1n4743) 13v-1w)+
ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 توضیحات ..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1N4744 )15V-1W)+
ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 توضیحات ..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1n4746)18v-1w)+
ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 توضیحات ..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1n4747) 20v-1w)+
ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 توضی..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1n4748) 22v-1w)+
ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 توضیحات ..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1n4749)24v-1w)+
ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 توضی..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1n4752)33v-1w)+
 SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (m..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1n4753)36v-1w)+
  ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 ..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر1n4733)5.1v-1w)+
ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 توضیحات ..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
اطلاعات
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای فروشگاه چهره الکترونیک محفوظ است
Powered By OpenCart | Copyright © 1389-1394 - All right reserved